Informare privind protectia datelor cu caracter personal

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI SPANȚOV   

 

Linie

 

Proiect de hotărâre

Un titlu cu caractere românești

 

Având în vedere:

  • ...

Luând în considerare:

  • ...

În baza temeiurilor juridice:

  • ...

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

  1. ...
    1. ...

Art.2.

  1. ...
  2.   

Art.3.

  1. ...

 

 

INIȚIATOR
Primarul Comunei
Test

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Șoldanu
---

 

 

Comuna Spanțov 09 Aprilie 2021
Nr. 0